dijous, 28 de juliol de 2016

Ressuscita el mot mort, com Llàtzer


 

Quan us vaig dir 'llamatada', o llampada, o bé, llambreig
i vaig veure la besllum d'una sola llambregada,
i que les oques menjaven la dacsa de l'hort de casa,
vau guaitar com si parlés en una llengua llunyana.


Com Jesús us vaig cridar les paraules oblidades
en un intent que fou va de ressuscitar aquell mot
que avui ja jau sepultat, al fons d'algun diccionari.Joan Gimeno.   Montrodon, 28 de juliol de 2016

2 comentaris: